Tag: chán ăn

Một số biểu hiện khi người cao tuổi bị hoang tưởng

Một số biểu hiện khi người cao tuổi bị hoang tưởng

Có những trường hợp, người cao tuổi có thể suy nghĩ rằng mình tài giỏi, vĩ đại. Cũng có khi nghĩ mình là một nhà phát minh, nhà sáng chế khoa học… Khi người cao tuổi mắc bệnh hoang tưởng,