Tag: chữa trị

Phương pháp chữa tiểu són

Phương pháp chữa tiểu són

Phương pháp này dùng những dụng cụ điện tử để theo dõi khi nào cơ bàng quang và cơ niệu đạo co lại, bệnh nhân có thể kiểm soát được những cơ này. Phương pháp này bổ sung cho phương