Tag: da bìu bị phù nề

Cách phát hiện ung thư tinh hoàn

Cách phát hiện ung thư tinh hoàn

Để phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư tinh hoàn, bác sĩ Học khuyên tất cả nam giới từ 15 tuổi nên tập thói quen tự khám tinh hoàn hằng tháng. Việc này rất đơn giản, tốt nhất nên