Tag: đại tiện

Những lỗi cần tránh khi đi đại tiện

Những lỗi cần tránh khi đi đại tiện

Thực tế, đây lại là sai lầm. Hầu hết các sản phẩm vệ sinh đều có hóa chất và nếu sử dụng liên tục có thể ảnh hưởng và phá vỡ sự cần bằng pH bên trong “vùng kín”, dẫn