Tag: đi ngoài

Chứng rối loạn tiêu hóa ở người có bụng yếu

Chứng rối loạn tiêu hóa ở người có bụng yếu

Quá trình này kéo dài khiến hệ tiêu hóa thêm yếu, bởi lợi khuẩn chết mà không được bù đắp, cơ thể không còn đủ enzym tiêu hóa thức ăn. Người bệnh thường xuyên thấy đầy bụng, trướng hơi, không