Tag: dị vật

Kinh nghiệm xử lý dị vật, hóa chất bắn vào mắt

Kinh nghiệm xử lý dị vật, hóa chất bắn vào mắt

Nếu không dễ dàng lấy được vật lạ, dị vật găm vào mắt, thấy bất thường về thị lực, mắt bị đau, đỏ, có cảm giác cộm mắt sau khi dị vật đã được lấy ra thì cần băng mắt