Tag: đôi mắt

Nhận biết sức khỏe qua đôi mắt

Nhận biết sức khỏe qua đôi mắt

Đốm trắng trên mắt: Một đám đốm trắng ở gần mắt có thể cho thấy tình trạng tắc nghẽn hệ bạch huyết kinh niên. Khi ấy, bạn nên tránh dùng những sản phẩm từ sữa, đường, đặc biệt là sữa