Tag: khả năng sinh sản

Những thói quen ảnh hưởng khả năng sinh sản của đàn ông

Những thói quen ảnh hưởng khả năng sinh sản của đàn ông

Nicotin trong khói thuốc gây hại không chỉ với nam giới, mà còn ảnh hưởng đến cả nữ giới. Việc tiếp xúc với nicotin có thể gây co thắt ống dẫn trứng, làm tăng nguy cơ chửa ngoài tử cung.