Tag: phụ nữ tuổi 30

Phụ nữ trung niên nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ

Phụ nữ trung niên nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ

Phụ nữ dễ bị mất xương, loãng xương hơn nam giới, đặc biệt sau tuổi 30. Cần thực hiện kiểm tra 5 năm/lần bởi người phụ nữ bị mất 30% khối lượng xương của mình trong vòng 5 năm từ