Tag: sỏi thận

Những lý do khiến cơ thể thường xuyên buồn tiểu

Những lý do khiến cơ thể thường xuyên buồn tiểu

Bất cứ tính trạng nào gây tổn thương cho các dây thần kinh cung cấp máu tới bàng quang đều có thể gây rối loạn chức năng bàng quang, làm gia tăng nhu cầu tiểu tiện thường xuyên. Dưới đây