Tag: uống nước

Nguyên nhân khiến thường xuyên khát nước dù đã uống nước

Nguyên nhân khiến thường xuyên khát nước dù đã uống nước

Trong thời kỳ kinh nguyệt, bạn có thể muốn uống rất nhiều nước. Điều này là do hàm lượng oestrogen và progesteron có thể ảnh hưởng tới mức chất lỏng trong cơ thể, do vậy khiến bạn cảm thấy khát