Tag: vật dụng vệ sinh

Phụ nữ nên cẩn trọng với virut HPV

Phụ nữ nên cẩn trọng với virut HPV

Những tổn thương này tạo điều kiện cho virus HPV dễ dàng tiếp cận hơn với lớp tế bào đáy cổ tử cung và gây biến đổi các tế bào này. Trải qua nhiều năm, tế bào trở thành ác