Tag: virus HPV

Phụ nữ nên cẩn trọng với virut HPV

Phụ nữ nên cẩn trọng với virut HPV

Những tổn thương này tạo điều kiện cho virus HPV dễ dàng tiếp cận hơn với lớp tế bào đáy cổ tử cung và gây biến đổi các tế bào này. Trải qua nhiều năm, tế bào trở thành ác

Phụ nữ trung niên nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ

Phụ nữ trung niên nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ

Phụ nữ dễ bị mất xương, loãng xương hơn nam giới, đặc biệt sau tuổi 30. Cần thực hiện kiểm tra 5 năm/lần bởi người phụ nữ bị mất 30% khối lượng xương của mình trong vòng 5 năm từ